ภาพเล่าเรื่อง

วัดสามง่าม หรือ วัดอรัญญิการาม นครปฐม

ประวัติวัดสามง่าม (วัดอรัญญิการาม) วัดสามง่าม ตั้งอยู่บ้านสามง่าม เลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73150 โทรศัพท์ 034-381754 อยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ ไปตามถนนทหารบก แยกเข้าถนนเศรษฐวิถี ถึงตัววัดสามง่ามเป็นระยะทางประมาณ 18 ...
อ่านต่อ ...

พระครูปัญญาวิมล (แป๋ว อนุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี

พระครูปัญญาวิมล (แป๋ว อนุตฺตโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้ดัด เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี ลูกศิษย์พุทธาคมของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร พระครูปัญญาวิมล (แป๋ว อนุตฺตโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้ดัด เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง จ.สิงห์บุรี ลูกศิษย์พุทธาคมของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มรณภาพเเล้ว เมื่อเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น ...
อ่านต่อ ...

หลวงพ่อกวย รุ่น แรงครู

ของๆข้า ทุกชิ้นมีเจ้าของ " ................... อมตะวาจา หลวงพ่อกวย ชุตินธโร พระอริยาจารย์ผู้วิเศษแห่งเมืองสรรค์ พระผู้เป็นประดุจบรมครูของคนขลัง วัดโฆสิตาราม ร่วมกับ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดสร้างมหาวัตถุมงคลย้อนยุคหลวงพ่อกวย ชุตินธโร เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ในชื่อรุ่น... "แรงครู" ... "แรงครู" ...
อ่านต่อ ...

กฐินวัดท่าซุง ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ความจริงการทอดกฐินไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ผ้ากฐินทานจะรับได้ก็ต่อเมื่อถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ หลังจากนั้นจะทอดขนาดไหนก็ตามจะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้นกฐินมีเวลากาลจำกัด ทีนี้ว่าถึง อานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ...
อ่านต่อ ...

ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปัจจุบัน หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ท่านพำนักจำพรรษาอยู่ ณ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ เลขที่ ๑๗/๙ ถ.สุขาประชาสรรค์ ๒ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ นอกจากจะมี ที่พักสงฆ์ และ ยังมีร้านอาหารไทย ริมน้ำ เรือนเจ้าสาว ...
อ่านต่อ ...

วัดบางพัง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วัดศรีรัตนาราม(บางพัง) ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศรีรัตนาราม(บางพัง) ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) หลวงพ่อแฉ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามโรงเบียร์ปทุมธานี ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 หมู่ที่2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ริมฝั่งแม่น้ำมีปลาน้ำจืดจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น "วังมัจฉา" ...
อ่านต่อ ...

วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองควาย ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบ้านมะขาม ทิศตะวันออกติดต่อกับ ...
อ่านต่อ ...

วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ ...
อ่านต่อ ...

วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี

วัดบางคูวัดกลาง วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัดบางคูวัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ตามประวัติวัดที่พอสืบค้นได้ และจากคำบอกเล่าของพระสมุห์สัญญา ...
อ่านต่อ ...
Loading...