ภาพเล่าเรื่อง

กฐินวัดท่าซุง ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

ความจริงการทอดกฐินไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ผ้ากฐินทานจะรับได้ก็ต่อเมื่อถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ หลังจากนั้นจะทอดขนาดไหนก็ตามจะไม่เป็นกฐิน ฉะนั้นกฐินมีเวลากาลจำกัด ทีนี้ว่าถึง อานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ...
อ่านต่อ ...

ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปัจจุบัน หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ท่านพำนักจำพรรษาอยู่ ณ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ เลขที่ ๑๗/๙ ถ.สุขาประชาสรรค์ ๒ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ นอกจากจะมี ที่พักสงฆ์ และ ยังมีร้านอาหารไทย ริมน้ำ เรือนเจ้าสาว ...
อ่านต่อ ...

วัดบางพัง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วัดศรีรัตนาราม(บางพัง) ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศรีรัตนาราม(บางพัง) ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) หลวงพ่อแฉ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามโรงเบียร์ปทุมธานี ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 หมู่ที่2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ริมฝั่งแม่น้ำมีปลาน้ำจืดจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น "วังมัจฉา" ...
อ่านต่อ ...

วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองควาย ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบ้านมะขาม ทิศตะวันออกติดต่อกับ ...
อ่านต่อ ...

วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ ...
อ่านต่อ ...

วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี

วัดบางคูวัดกลาง วัดบางคูวัดกลาง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัดบางคูวัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ตามประวัติวัดที่พอสืบค้นได้ และจากคำบอกเล่าของพระสมุห์สัญญา ...
อ่านต่อ ...

วัดบางคูวัดนอก ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี

วัดบางคูวัดนอก ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทร - 025982243 ประวัติ คลิกอ่านได้ที่นี่ ... วัตถุมงคล และกิจกรรม อื่น ๆ คลิกได้ที่นี่ ... ข้อมูลภาพเว็บ http://laikram.com ท่านที่จะนำรถไป ...
อ่านต่อ ...

วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัดเกาะเกรียง รายละเอียด วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่ม ตามประวัติเดิม วัดเกาะเกรียงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ โดยชาวมอญที่อพยพมาจาก เมืองร่างกุ้ง ...
อ่านต่อ ...

วัดป่าเลไลยก์ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดป่าเลไลยก์ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดป่าเลไลยก์ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบล บางตะไนย์ อำเภอ ปากเกร็ด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ เดิมวัดแห่งนี้มีสภาพเป็นวัดร้างมานาน ต่อมาประมาณ ...
อ่านต่อ ...
Loading...