Posted on

วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัดเกาะเกรียง

รายละเอียด

วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่ม ตามประวัติเดิม วัดเกาะเกรียงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ โดยชาวมอญที่อพยพมาจาก เมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า และนำชื่อบ้านเกาะเกรียง ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านในเมืองร่างกุ้ง มาตั้งเป็นชื่อ วัดเกาะเกรียงด้วย ในระยะที่สร้างวัด ไม่มีโบสถ์ แต่จะสร้างเหมือนเป็นเพิงมุงสังกะสี ต่อมามีพระพุทธรูปลอยน้ำมาติดอยู่ที่หน้าวัดซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านช่วยกันลากขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ ชาวบ้านจึงได้จุดธูปเทียนอัญเชิญขึ้นจากน้ำเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ภายในโบสถ์ใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงสามารถนำองค์หลวงพ่อขาว ขึ้นจากน้ำได้ จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ บอกว่า หลวงพ่อขาว ท่านมีพี่น้อง ๓ องค์ คือหลวงพ่อขาว หลวงพ่อดำปัจจุบันอยู่วัดลาดหลุมแก้ว หลวงพ่อ…………วัด ทั้ง ๓ องค์ลอดน้ำมาเหมือนกัน แต่แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแม่น้ำ ประชาชนในละแวด วัดเกาะเกรียง และที่ต่างๆ ให้ความเคารพนับถือในหลวงพ่อขาวว่า ท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อทุกคนมีทุกข์ร้อนก็จะมาบอกกล่าว บนขอให้ท่านช่วย ชาวบ้านรอบๆวัดบอกว่า ถ้าขอท่านช่วยได้ทุกเรื่อง มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นที่ขอท่านแล้ว ทุกคนไม่เคยได้ คือ การไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหาร ทุกคนที่มาขอให้ไม่โดนเกณฑ์ทหาร ทุกคนจะถูกเกณฑ์เป็นทหาร ทุกคน ชาวบ้านบอกว่า ท่านชอบทหาร การแก้บนก็จะแก้ด้วยไข้ต้ม ดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้น

วัดเกาะเกรียงมีเจ้าอาวาส ตั้งแต่แรกตั้ง ถึงปัจจุบัน ทั้งหมด ๗ รูป พระอาจารย์คืนพระอาจารย์เหรียญพระอาจารย์ยี้พระอาจารย์สงวนพระอาจารย์ประพันธ์พระใบฎีกาพะยอม ฐานวีโรพระอธิการเกรียงศักดิ์ ธมฺมตโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจบัน ในส่วนของสังคม วัดเกาะเกรียงยังใช้เป็นสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆ มาขอใช้เป็นประจำ นอกจากนี้ วัดได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของเยาวชนที่เป็นกำลังของประเทศชาติ ดังนั้น วัดจึงมีกิจกรรมมากมาย เช่น ในช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียนวัดก็จะนำเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายจริยธรรม

ซึ่งเป็นที่ถูกใจของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ส่งลูกหลานมาเข้าค่ายโดยมีทั้งพักค้างคืนที่วัด และไป-กลับ ประมาณ ๑๐๐ คนขึ้นไปทุกครั้งที่มีการจัด นอกจากนี้ทางราชการก็จะใช้วัดเกาะเกรียงเป็นสถานที่จัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอเมืองปทุมธานี.

อ้างอิง

http://dosee.in.th
ข้อมูลภาพ http://laikram.com