Posted on

รวมงานบุุญกฐิน ประจำปี ๒๕๖๐ นนทบุรี ปทุมธานี และอื่น ๆ

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดบางพัง ปากเกร็ด นนทบุรี
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดบางตะไนย์ ต.บางคูวัด ปทุมธานี
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดอินทาราม นนทบุรี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถวายผ้ากฐิน วัดบางนางบุญ ปทุมธานี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด นนทบุรี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดเตย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดหงส์ทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดบางคูวัดนอก ต.บางคูวัด ปทุมธานี
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดกู้ นนทบุรี
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดเกาะเกรียง ปทุมธานี
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดสามง่าม นนทบุรี
————————————————
ทอดกฐิน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
วัดอินทาราม นนทบุรี หัวหน้าสายกรรมการนำซองกฐินสามัคคีไปแจกจำนวน 30 ซอง รับเหรียญรูปไข่ หลวงปู่เอี่ยม เนื้อนวะโลหะ 1 เหรียญ และจำนวน 60 ซอง รับเหรียญรูปไข่ หลวงปู่เอี่ยม เนื้อเงิน 1 เหรียญ มารับซองกฐินสามัคคีได้ที่ ศูนย์เช่า-บูชาวัตถุมงคลวัดอินทาราม ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม 083-2222-676 พระบัญชา