Posted on

วัดบางจาก นนทบุรี


วัดบางจาก คลองพระอุดม อ.ปาก เกร็ด จ.นนทบุรี เป็นวัดของชาวรามัญ


พระพุทธมงคลชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
ซึ่งมีหน้าตักกว้าง ๑๙ เมตร สูง ๒๗ เมตร ประดิษฐานบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดบางจาก

ปัจจุบันมีพระครูกิตตินนทคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางจาก ทั้งนี้ชาวมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะสถานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่มีลักษณะทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกำแพงแก้วล้อมรอบ กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์สร้างเป็นลักษณะทรงไทยโบราณ

ตำหนักเทพ ๓ องค์ มีพระพิฆเนศ พระพรหม และพระนารายณ์ ซึ่งมีผู้มาบนบานศาลกล่าวอยู่เป็นประจำ


ในราว พ.ศ.๒๓๕๖ ได้มีการย้ายวัดมาอยู่บริเวณนี้ (วัดบางจากในปัจจุบัน) เพราะสถานที่ตั้งวัดเก่าเป็นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี พ.ศ.๒๔๖๖ ทางวัดได้บูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่ โดยจัดสร้างพระประธาน และต้องการบูรณะพระอัครสาวกทั้งสองที่นำมาจากวัดบางภูมิ ทว่าการบูรณะองค์พระทั้งสองนั้นอาจทำให้เสียหายได้ เนื่องจากองค์พระทำมาจากเปลือกหอย จึงทำการย้ายองค์พระทั้งสองเข้าไปไว้ในฐานชุกชี (แท่นพระ) แล้วนำองค์พระที่สร้างใหม่ คือ “หลวงพ่อดำ” และอัครสาวกองค์ใหม่ประดิษฐานภายในอุโบสถแทน

พระครูกิตตินนทคุณ เล่าว่า เนื่องจากอุโบสถหลังเก่ามีแค่ชั้นเดียว เวลาถึงฤดูน้ำเมื่อไรน้ำจะไหลท่วมอุโบสถทุกครั้ง เมื่อปลาย พ.ศ.๒๕๕๒ ทางวัดเลยให้มีการขุดเจาะฐานอุโบสถเพื่อต่อเติมเป็น ๒ ชั้น ขณะที่เครื่องขุดเจาะไปกระทบวัตถุแข็งเข้าอย่างหนึ่ง คนงานเลยช่วยกันขุดดินกับทรายออก จึงพบว่าใต้ฐานอุโบสถเป็นอุโมงค์ โดยเครื่องเจาะไปโดนพระองค์หนึ่งใต้ฐานอุโบสถมีป้ายชื่อว่าพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย (พระหนุนดวง) ส่วนอีกองค์หนึ่งระบุชื่อพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา (พระค้ำดวง) โดยพระทั้ง ๒ องค์ตั้งวางไว้ลักษณะคล้ายกำลังค้ำฐานของอุโบสถไว้

การขุดครั้งนั้นยังพบลูกนิมิตกลมแต่แบนอีก ๑ ลูก ตั้งวางอยู่บนโขดหิน ส่วนตลอดทางเดินรอบอุโมงค์ซึ่งเป็นดินเหนียว ปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาตลอดทาง ชาวบ้านจึงนำภาชนะมารองและเก็บไปอาบกินที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้พื้นดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำ และบางส่วนก็เป็นบ่อขนาดเล็ก ทางวัดต้องนำเครื่องวิดน้ำมาสูบออก แต่ยังมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มตลอดเวลา ทำให้สูบเท่าไรน้ำก็ไม่ลดลงเสียที ทางวัดเลยนำเชือกมากั้นไว้ที่ขอบบ่อ พร้อมกับเขียนป้ายไว้ว่า “บ่อน้ำพันปี” หลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ทำให้ชาวบ้านพากันมาปิดทององค์พระ และลูกนิมิต พร้อมกับนำน้ำที่ไหลออกข้างอุโมงค์กลับไปกินกันจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

การเดินทางไปวัดบางจาก ใช้ ถนนแจ้งวัฒนะ ข้ามสะพานพระราม ๔ หรือสอบถามเส้นทางได้ที่ พระครูกิตตินนทคุณ โทร.๐-๒๕๐๑-๗๑๘๑, ๐๘-๑๕๕๔-๑๑๑๘ และ ๐๘-๑๕๑๐-๐๗๔๕