Posted on

วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัดเกาะเกรียง

รายละเอียด

วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่ม ตามประวัติเดิม วัดเกาะเกรียงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ โดยชาวมอญที่อพยพมาจาก เมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า และนำชื่อบ้านเกาะเกรียง ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านในเมืองร่างกุ้ง มาตั้งเป็นชื่อ วัดเกาะเกรียงด้วย ในระยะที่สร้างวัด ไม่มีโบสถ์ แต่จะสร้างเหมือนเป็นเพิงมุงสังกะสี ต่อมามีพระพุทธรูปลอยน้ำมาติดอยู่ที่หน้าวัดซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านช่วยกันลากขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ ชาวบ้านจึงได้จุดธูปเทียนอัญเชิญขึ้นจากน้ำเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ภายในโบสถ์ใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Continue reading วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี