Posted on

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี


สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

โพสต์โดย ลายคราม ดอทคอม บน 9 กุมภาพันธ์ 2012

ชมอัลบัม เต็มได้ที่นี่

Posted on

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพื้นดิน 40 ไร่ พื้นน้ำ 69 ไร่

สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2536
หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลนครปากเกร็ด ต้นไม้ประจำสวน คือ ประดู่บ้าน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำ มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตโดยรอบเพื่อจัดใช้ประโยชน์บนพื้นที่รอบๆ หนองน้ำ สวนโดยรอบจัดปลูกพรรณไม้ยืนต้นเพื่อให้ความร่มรื่น

รวมทั้งมีการจัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุกและไม่ตัดพุ่มสลับสี เพื่อความสวยงาม นอกจากพรรณไม้เพื่อความสวยงามแล้ว

ยังได้รวบรวมไม้ผลที่มีชื่อเสียงของนนทบุรีมาจัดปลูกไว้ด้วย เช่น ทุเรียนเมืองนนท์ มะปรางเมืองนนท์ และกระท้อนเมืองนนท์ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักไม้ผลซึ่งครั้งหนึ่งมีปลูกมากมายใน “สวนเมืองนนท์”

ภายในสวนยังมีสวนสุขภาพ มีจักรยานน้ำให้เช่าถีบออกกำลังกาย ถนนโดยรอบจัดสำหรับเป็นทางเดินและทางวิ่งเหยาะออกกำลังกายของประชาชน บรรยากาศที่สวยงามของสวนนี้อีกยามหนึ่งคือการชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่มีแสงสีส้มแดงสะท้อนผิวน้ำจนลับขอบฟ้า ครั้นเมื่อค่ำมืดลงก็ยังได้ชมแสงสีเหลืองจากทางด่วนนับเป็นบรรยากาศที่น่าดูอีกยามหนึ่งของสวนแห่งนี้

ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536