Posted on

เกาะเกร็ด นนทบุรี


เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,625 ไร่[1] เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่


เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ[2] คลองลัดดังกล่าวเรียกว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย”[3] หรือ “คลองเตร็ดน้อย”[4] ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียมตอนหนึ่งว่า

“…ในปีขาล จัตวาศก ทรงพระกรุณาโปรดให้พระธนบุรีเป็นแม่กอง เกณฑ์พลนิกายคนหัวเมืองปากใต้ให้ได้คน ๑๐,๐๐๐ เศษ ให้ขุดคลองเตร็ดน้อย ลัดคุ้งบางบัวทองนั้นคดอ้อมนัก ขุดลัดตัดให้ตรง พระธนบุรีรับสั่งแล้วถวายบังคมลามา ให้เกณฑ์พลนิกายในบรรดาหัวเมืองปากใต้ได้คน ๑๐,๐๐๐ เศษ ให้ขุดคลองเตร็ดน้อยนั้นลึก ๖ ศอก กว้าง ๓ วา ยาวทางไกลได้ ๒๙ เส้นเศษ ขุดเดือนเศษจึ่งแล้ว…”[4]

ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศเนื่องจากไหลทางตรงได้สะดวกกว่าและกัดเซาะตลิ่งทำให้คลองสายนี้ขยายเป็นแม่น้ำลัดเกร็ด แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะกลางแม่น้ำ ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบุในโฉนดชื่อว่า เกาะศาลากุล ตามชื่อวัดศาลากุลที่สร้างโดยเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน รัตนกุล) ตั้งแต่สมัยธนบุรี ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ด จึงเรียกเป็น เกาะเกร็ด[5]
อาหารมีตั้งแต่ขนมหวาน ทอดมันหน่อกะลา เราขอข้ามไป
มีชุมชนเล็กบนเกาะ อาทิ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ,อาหาร,ขนมหวาน , ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ และของชำร่วยต่าง ๆ

วิธีการเดินทาง

การเดินทางทางบกมาได้3วิธี

ทางรถยนต์สามารถมาได้3เส้นทางด้วยกัน คือ

1.ทางถนนติวานนท์ เมื่อถึง5แยกปากเกร็ด ให้เลี้ยวซ้าย จอดรถในโลตัส หรือที่รับฝากรถ คิดเป็นรายชม /วัน

2.ทางถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อผ่านเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะให้เราชิดซ้ายไว้ ห้ามขึ้นสะพานพระาม4จะถึง5แยกปากเกร็ด ให้เราตรงไป จนสุดแล้วเลี้ยวซ้าย

3.ทางสะพานพระราม4เมื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เราลงทางไปปากเกร็ด
จากนั้นกลับรถบริเวณ5แยกปากเกร็ดเมื่อถึงห้าแยกปากเกร็ดแล้ว ประมาณ20เมตร ก่อนถโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวู้ด ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนภูมิเวท ระยะทางประมาณ2กิโลเมตร จะถึงวัดสนามเหนือจอดรถทิ้งไว้ที่วัด
แล้วนั่งเรือข้ามไปเกาะเกร็ดไปขึ้นเกาะเกร็ดที่วัดปรมัยยิกาวาส หรือไปที่วัดกลางเกร็ด

รถประจำทาง
สำหรับเพื่อนที่เดินทางโดยรถเมล์ ให้ลงรถที่ป้ายโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูด แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด ค่าโดยสารประมาณ10บาท ถ้ามาเป็นหมู่คณะแนะนำให้นั่งแท็กซี่ไปจะคุ้มกว่า

ทางเรือ
สามารถเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าน้ำจังหวัดนนทบุรี เมื่อขึ้นท่าน้ำนนท์ ก็มีรถตู้ไปปากเกร็ดจอดรออยู่ บอกรถตู้จอดป้ายให้ลงรถที่ป้ายโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูด แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด ค่าโดยสารประมาณ10บาท ก็ถึงท่าเรือข้ามฟาก ซึ่งข้ามจากวัดสนามเหนือไปวัดปรมัยยิกาวาส(ฝั่งเกาะเกร็ด) หรือจะ เช่าเหมาเรือหางยาวที่ท่าน้ำนนทบุรี ไปที่เกาะเกร็ด หรือนั่งเรือรถประจำ

การท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ด
1. เดินเที่ยว
เกาะเกร็ดเป็นเกาะเล็กๆ สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าจะมีตลอดสองทางเดิน สามารถเดินไปตามเส้นทางที่ได้จัดทำไว้เรื่อยๆอยาก พักหรืออยากหยุดซื้อ รับประทานอาหาร ณ ร้านใดก็ได้ตามใจชอบ

2 ปั่นจักรยานรอบเกาะ
ค่าเช่าจักรยาน คันละ ๔๐,๕๐ บาท มีให้เช่า 2 จุดคือ ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส และเท่าเรือวันป่าฝ้าย ขาไปปั่นสบายลมเย็น
วิวข้างทางสวย แต่จะต้องระวังให้มาก สองข้าง หากไม่เป็นบ้านคน ก็เป็นคลอง

3.นั่งเรือรอบเกาะ
ชมทัศนียภาพรอบเกาะ มีเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ ข้ามมาที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส โดยเรือจะพาเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ำ แวะสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอาราม ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดศาลากุน ชมการสาธิตการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เข้าคลอง บางบัวทองชมการทำขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด ซึ่งจะมีเรือออกทุกๆ ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ค่าเรือท่านละ 50 บาท หากต้องการเหมาลำมีเรือหางยาว นั่งได้ประมาณ 8 คน เหมาลำลำละ 500 บาท แวะคลองขนมหวาน ราคา 700 บาท เรือเล็กเช่าจากปากเกร็ด เข้าคลองขนมหวาน ราคา 150 – 200 บาท

วัดในเกาะเกร็ด

วนทางซ้ายเกาะ ตามเข็มนาฬิกา ตามลิงค์ด้านล่าง

วัดฉิมพลี วัดป่าเลไลยก์ เป็นวัดร้างตั้งอยู่ติดกับวัดฉิมพลี ปัจจุบันจึงรวมกับวัดฉิมพลี

เรื่องราววัดฉิมพลี เชิญอ่านต่อได้ที่นี่ …

วัดศาลากุน

วัดศาลากุล ตั้งอยู่ที่บ้านศาลากุล หมู่ ๒ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา
วัดศาลากุล เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดของชุมนที่มีประชากรไม่มาก เนื่องจากในสมัยนั้นประชาชนไม่นิยมอยู่อาศัยในบริเวณชายตลิ่งที่เป็นที่ดินงอก เพราะการสัญจรไปมาทางน้ำไม่สะดวกเหมือนเช่นบริเวณริมแม่น้ำที่ไม่มีดินงอก ผู้คนจึงมาอยู่กันในลัดเกร็ด และบริเวณทางตลาดท่าทรายมากกว่า วัดศาลากุลเมื่อเริ่มสร้างวัดคงอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำมาก และมีคลองวัดศาลากุลเป็นทางเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาที่ดินงอกออกไปมาก ปัจจุบันนี้วัดศาลากุลจึงอยู่ห่งจากแม่น้ำเจ้าพระยามากเช่นกัน

วัดศาลากุลถูกปล่อยทิ้งล้าง ตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงประมาณสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นช่วงเวลาที่มีการค้ากับต่างประเทศมากอีกครั้งหนึ่ง มีเรือสำเภามาจอดที่ปากด่านเพื่อรอรับสินค้า เช่น ครั่ง ข้าว ไม้ฝาง ฯลฯ ไปขายยังต่างประเทส ในการค้าด้วยเรือสำเภาครั้งนั้นมีพระบรมวงศานุวงศ์แล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ใช้เรือสำเภาค้าขายกับเมืองจีนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เหล่าข้าราชบริพารในพระองค์ที่มาในเรือสำเภานั้นได้
จอดพักเรือสำเภาบริเวณหน้าวัด ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ ซึ่งมีประวัติของวัดนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายฝ่ายหน้าได้มาบูรณะวัดนี้
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายก ได้รับราชการตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ มีสำเภาค้าขายกับจีน โดยที่ตัวท่านเป็นคนจีน และได้มาสร้างศาลาให้บริวารพักบริเวณใกล้วัด ศาลานี้คนทั่วไปจึงเรียกกันว่า ศาลาเจ้าคุณกุน หรือศาลาจีนกุน วัดที่อยู่ใกล้ศาลาจึงเรียกว่า วัดศาลากุล รวมทั้งเป็นชื่อเดิมของเกาะเกร็ดด้วย เมื่อการค้าสำเภายกเลิกไป บริเวณวัดศาลากุลที่สงบเงียบจึงเป็นวัดสำหรับพระสงฆ์ผู้รักสงบ หลวงพ่อสุ่น พระเกจิอาจารย์ อดีตเอาวาสวัดศาลากุล เป็นเถระที่มีชื่อเสียงของวัดศาลากุลนี้ สำหรับชื่อวัดนั้นเขียนแตกต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ ศาลากุล และศาลากุน แต่ปัจจุบันใช้ วัดศาลากุล วัดมีที่ดินทั้งหมด 40 ไร่ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันชื่อพระครูธรรมะคุณากร มีพรรษา 25 พรรษา มีพระภายในวัดจำนวน 12 รูป
สิ่งสำคัญภายในวัด
สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลาการเปรียญหมู่กุฏี เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหมด
อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๕ ห้อง หลังคาลด ๒ ชั้น มีมุขคลุมชานชาลาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวยปูนประดับกระจกหน้าบันเป็นปูนปิดทองประดับกระจก
วิหารด้านใต้อุโบสถ มีวิหารประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และหน้าบันเป็นปูนปิดทองประดับกระจกสี
สระน้ำ บริเวณด้านตะวันออกของหมู่กุฏิใกล้คลองวัดศลากุลมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมสำหรับกักน้ำจากคลองทางวัด สมัยก่อนพระสงฆ์ใช้ฉันใช้ทรงน้ำได้ ผนังของสระทั้งสี่ด้านก่ออิฐฉาบปูน แต่ละด้านมีทางเดินลงไปสระได้ บนได้ทางเดินลงสระนั้นก่อเป็นผนังเหมือนเป็นขอบสระชั้นใน การออกแบบสระน้ำเช่นนี้เป็นภูมิปัญญาเชิงช่างที่ดี ถัดจากสระน้ำมาทางด้านคลอง มีสะพานปูนเล็กๆที่สร้างคร่อมคลองเล็กที่เข้าไปที่อู่เก็บเรือของวัด สะพานปูนนี้ออกแบบง่าย ๆ แต่สวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติริมคลองหน้าวัดนี้
หีบมุกและโต๊ะหมู่มุก หลวงพ่อสุนอดีตเจ้าอาวาสวัดศาลากุลท่านได้สร้างหีบมุกพร้อมโต๊ะหมู่ชุดใหญ่ที่ประดับมุกไฟอย่างดี และฝีมืองดงามมาก พร้อมเครื่องแก้วเจียระไนชุดใหญ่ นับเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่มีความงดงาม และมีคุณค่ายิ่งที่เป็นสมบัติของวัดศาลากุล

เครื่องมุกและเครื่องแก้วเจียระไนเป็นที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดใดที่มีเครื่องมุกเครื่องแก้วที่สวยงามจึงเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องมาก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา
ในเรื่องหนุมานไม่มีใครจะเกินหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง คลิกอ่านได้ที่นี่

วัดจันทร์ เหมือนเป็นวัดร้าง
หลวงพ่อต่อ วัดจันทร์

สร้างเมื่อวันที่ 20พฤษภาคม พ.ศ. 2315 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9มกราคม พ.ศ. 2338 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ตัวอาคารอุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และได้รับการบูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2464 และ พ.ศ. 2529 และได้สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถพร้อมซุ้มประตูในปี พ.ศ. 2514 พระประทานในอุโบสถเป็นลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 108 นิ้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก่ออิฐถือปูน ลงลักปิดทอง สันนิษฐานว่าได้สร้างมาพร้อมกับอุโบสถ สมัยกรุงธนบุรี อายุราว 235 ปี มีอัครสาวกซ้าย ขวา มีพระพุทธรูปเก่าที่ได้สร้างมาพร้อมกับพระประทาน รวม 7 องค์

วัดไผ่ล้อม
คลิกอ่านวัดไผ่ล้อม ได้ที่นี่ …

คลิกอ่านวัดปรมัยยิกาวาส ที่นี่ …

อ้างอิง
http://watsarakun.blogspot.com/
https://thai.tourismthailand.org/
https://kohkret.wordpress.com/
ข้อมูลภาพทั้งหมด http://laikram.com